Οι Άνθρωποι μας

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης της iCert αποτελείται από ανθρώπους με πολυετή εμπειρία στον τομέα των πιστοποιήσεων που παραμένουν πιστοί στο όραμα και τις αξίες της εταιρείας.

Το συμβούλιο Πιστοποίησης πλαισιώνει μια έμπειρη ομάδα συνεργατών που είναι όλοι ειδικοί στον τομέα τους και αποτελούν την κινητήριο δύναμη της iCert.

 

Η εμπειρία των συνεργατών μας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εμπειρία στους τομείς της εκπαίδευσης και πιστοποίησης κατάρτισης, στα συστήματα ποιότητας ISO 9001, ISO 27001 και ISO 17024 καθώς και στη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης και στη διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Shopping Cart
Scroll to Top