Καινοτόμες υπηρεσίες πιστοποίησης σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων

Η Εταιρεία

Η iCert ιδρύθηκε με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 17024 και κατόπιν διεξαγωγής εξετάσεων με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης των υποψηφίων.

Γυναίκα και άντρας κοιτούν ένα έγγραφο

Υπηρεσίες

Η iCert είναι ένας σύγχρονος φορέας πιστοποίησης με τη νομική μορφή ανωνύμου εταιρείας.

Οι βασικές της υπηρεσίες είναι οι παρακάτω:

.01

Δημιουργία και λειτουργία καινοτόμων εξεταστικών συστημάτων για την πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων.

.02

Διενέργεια εξέτασης, αξιολόγησης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων σε αντικείμενα υψηλής ζήτησης, σε διάφορα επίπεδα δυσκολίας, και στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

.03

Πιστοποίηση φυσικών προσώπων διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων επαγγελματικών κλάδων μέσα από αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες βαθμολόγησης και αξιολόγησης.

.04

Διενέργεια και/ή επιτήρηση εξετάσεων για την πιστοποίηση γνώσεων διά ζώσης ή εξ αποστάσεως.

Γιατί να μας επιλέξετε

Η iCert ως φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων προσφέρει διαπιστευμένα σχήματα πιστοποίησης από το Ε.ΣΥ.Δ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024:2012. Στοχεύει σε ποιοτικές υπηρεσίες πιστοποίησης σε όλο το φάσμα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Η πιστοποίηση της iCert αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τον επαγγελματία, τον εργαζόμενο και οποιονδήποτε αναζητά εργασία, καθώς παρέχεται μέσω αυστηρών διαδικασιών πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Οδηγίες για την
Πιστοποίηση σας

Κάθε εξέταση είναι διαφορετική και για το λόγο σχεδιάζεται ανάλογα με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αξιολογεί.

H iCert μεταξύ άλλων καθορίζει το πλαισίο και τα κριτήρια του συστήματος πιστοποίησης, τις προϋποθέσεις (γνώση, κατάρτιση και δεξιότητες) και τις ειδικές απαιτήσεις των εξετάσεων.

Πιστοποιήσεις

Οι πιστοποιήσεις της iCert καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και απευθύνονται σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις ενώ περιλαμβάνουν και την  πιστοποίηση συστημάτων

Δύο άντρες κοιτούν ένα λάπτοπ
Καλάθι αγορών
Scroll to Top