Φυσική Παρουσία

Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η iCert πραγματοποιεί τη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης είτε μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας είτε με τον παραδοσιακό τρόπο των γραπτών εξετάσεων. Μέσα από μια αξιόπιστη εκπαιδευτική εμπειρία, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επικεντρωθείτε στο να γράψετε καλά καθώς το έμπειρο προσωπικό μας θα φροντίσει για όλα τα υπόλοιπα όπως η καλή λειτουργία των υπολογιστών, η ασφάλεια και υγιεινή του χώρου όπως επίσης και η διενέργεια των εξετάσεων με αμεροληψία και την παρουσία επαγγελματιών επιτηρητών.

 

Αναλυτικές οδηγίες φυσικής παρουσίας

Η εξέταση διαρκεί μία ώρα συνολικά. Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται δέκα λεπτά που δίνονται στον υποψήφιο για την όποια πιθανή υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε τριάντα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (απαντήσεις 3-5 επιλογών), μεταξύ των οποίων πάντα η μία μόνο επιλογή είναι ορθή, ενώ οι υπόλοιπες είναι λανθασμένες.

 

Η εταιρεία προγραμματίζει εγκαίρως τον ακριβή τόπο (π.χ. αίθουσες εξεταστικού κέντρου) και χρόνο διενέργειας των εξετάσεων (ημερομηνίες, ώρες και διάρκεια εξετάσεων) της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας επαγγέλματος και κοινοποιεί/ γνωστοποιεί στην ιστοσελίδα της.

 

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης για συγκεκριμένη ειδικότητα είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε συλλογικά σε επίπεδο πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού εταιρείας ή συστήματος, συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.

 

Η εταιρεία αξιολογεί τα στοιχεία της υποβληθείσας -υπογεγραμμένης από τον αιτούντα ηλεκτρονικά- αίτησης και ενημερώνει τον αιτούντα εγκαίρως, ώστε να συμμετάσχει στις επερχόμενες εξετάσεις πιστοποίησης.

Ο αιτών γίνεται υποψήφιος για συμμετοχή στις εξετάσεις του συγκεκριμένου Σχήματος Πιστοποίησης, εφόσον γίνεται δεκτή η Αίτησή του από την εταιρεία και έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία τον ενημερώνει εγκαίρως ηλεκτρονικά ή εγγράφως, ώστε ο υποψήφιος να δηλώσει (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) τη διαθεσιμότητά του για συμμετοχή στις επακόλουθες προγραμματισμένες εξετάσεις.

 

Η εταιρεία καταγράφει τη σχετική λίστα των συμμετεχόντων για τις επακόλουθες εξετάσεις, έχοντας δώσει μοναδικό κωδικό ανά υποψήφιο και τηρώντας σχετικό αρχείο.

 

Η εξέταση πραγματοποιείται είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είτε γραπτώς όπου απαιτείται με την παρουσία ενός ή δυο διαπιστευμένων επιτηρητών. Τα θέματα, επιλέγονται με τυχαίο τρόπο (μέσω συγκεκριμένου αλγορίθμου), ώστε αφενός να μην προσβάλλεται το αδιάλειπτο των εξετάσεων και αφετέρου να αποτρέπεται συνεχής επανάληψη συγκεκριμένων θεμάτων. Η επιτήρηση διεξαγωγής των εξετάσεων γίνεται από έναν (1) ή δύο (2) Επιτηρητές, όπως ορίζεται από την εταιρεία ανά εξέταση.

 

Τα θέματα, επιλέγονται με τυχαίο τρόπο (μέσω συγκεκριμένου αλγορίθμου), ώστε αφενός να μην προσβάλλεται το αδιάλειπτο των εξετάσεων και αφετέρου να αποτρέπεται συνεχής επανάληψη συγκεκριμένων θεμάτων. Η επιτήρηση διεξαγωγής των εξετάσεων γίνεται από έναν (1) ή δύο (2) Επιτηρητές, όπως ορίζεται από την εταιρεία ανά εξέταση.

Καλάθι αγορών
Scroll to Top