Πιστοποιήσεις

Οι πιστοποιήσεις της iCert καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και απευθύνονται σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις ενώ περιλαμβάνουν και την  πιστοποίηση συστημάτων.

Τα πιστοποιητικά της επιτυχούς εξέτασης που εκδίδονται μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Πιστοποίησης, ισχύουν για πέντε έτη, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω θεματική ενότητα τεχνικού επαγγέλματος βρίσκεται σε ισχύ. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, θα μπορείτε να δηλώσετε την κατηγορία πιστοποίησης που επιθυμείτε αλλά και το μαθησιακό επίπεδο που προσφέρεται σε κάθε πιστοποίηση.

Συμπληρώστε την Αίτηση σας.

Δείτε τις πιστοποιήσεις της iCert στις παρακάτω ιδιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο EΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012:

Shopping Cart
Scroll to Top