Πιστοποιήσεις

Οι πιστοποιήσεις της iCert καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και απευθύνονται σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Τα πιστοποιητικά της επιτυχούς εξέτασης που εκδίδονται από την iCert, ισχύουν για πέντε έτη, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω θεματική ενότητα επαγγέλματος βρίσκεται σε ισχύ. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, θα μπορείτε να δηλώσετε την κατηγορία πιστοποίησης που επιθυμείτε.

Συμπληρώστε την Αίτηση σας.

Δείτε τις πιστοποιήσεις της iCert στους παρακάτω Τομείς υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας σύμφωνα με το Πρότυπο EΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012

Καλάθι αγορών
Scroll to Top