Το Όραμα μας

Χειραψία

Το όραμα της εταιρείας μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες πιστοποίησης υψηλής ποιότητας που θα συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων. Στην iCert, η δέσμευσή μας προς τους πελάτες, τους εταίρους μας, τους εργαζόμενους, τους μετόχους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς είναι να ενεργούμε με αποτελεσματικές διοικητικές πρακτικές και αυστηρά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς. Επιδιώκουμε τη διαφάνεια και το διάλογο με τους εταίρους μας για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες τους.

Οι Αρχές μας

Δεσμευόμαστε για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και προσπαθούμε να ενσταλάξουμε αυτές τις αξίες στους συνεργάτες και προμηθευτές μας με βάση τις ακόλουθες αρχές:

Καινοτομία

Στην iCert πιστεύουμε πως οι διαδικασίες πιστοποίησης μέσω καινοτόμων τεχνολογιών μπορούν να προσφέρουν μια υπέροχη ψηφιακή εμπειρία στους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές εξετάσεων πιστοποίησης.

Ποιότητα

Τα έμπειρα στελέχη της iCert δεσμεύονται καθημερινά ώστε να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν και πολλές φορές ακόμη ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών μας μέσα από συνεχείς ελέγχους διασφάλισης ποιότητας.

Πάθος

Στόχος μας είναι να βοηθάμε τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους, παραμένοντας πιστοί στο προσωπικό τους όραμα και όσα τους κινητοποιούν με ενθουσιασμό και αγάπη.

Ακεραιότητα

Οι σχέσεις της iCert με το δίκτυο πελατών και συνεργατών της βασίζονται στην εμπιστοσύνη, την υπευθυνότητα και το σεβασμό προς τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε επαγγελματία και επιχείρησης.

Πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η iCert διασφαλίζει πως όλες οι δραστηριότητές της είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η στήριξη της κοινωνίας και η εταιρική διακυβέρνηση. Η περιβαλλοντική μας πολιτική αντανακλάται και στην καθημερινή συμπεριφορά και εκπαίδευση των συνεργατών μας.

Καλάθι αγορών
Scroll to Top