Απομακρυσμένη εξέταση

Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα με την κρίση του Covid-19 φαίνεται να έχει αυξηθεί σημαντικά το ενδιαφέρον για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης εξ αποστάσεως. Το είδος αυτό της εξέτασης έχει πολλά προτερήματα λόγω της ευελιξίας που προσφέρει στους υποψηφίους που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στο χώρο και το χρόνο που τους εξυπηρετεί. 

Τα θέματα, επιλέγονται με τυχαίο τρόπο (μέσω συγκεκριμένου αλγορίθμου), ώστε αφενός να μην προσβάλλεται το αδιάλειπτο των εξετάσεων και αφετέρου να αποτρέπεται συνεχής επανάληψη συγκεκριμένων θεμάτων.  

Αναλυτικές Οδηγίες Απομακρυσμένης Εξέτασης

Η iCert σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε τις εξετάσεις στο χώρο σας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή όταν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν να παρευρεθείτε αυτοπροσώπως. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, μια web cam, μικρόφωνο και καλή σύνδεση στο ίντερνετ. 

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης για συγκεκριμένη ειδικότητα είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε συλλογικά σε επίπεδο πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού εταιρείας ή συστήματος, συμπληρώνει την αίτηση συμμετοχής. 

Η εταιρεία αξιολογεί τα στοιχεία της υποβληθείσας αίτησης και ενημερώνει τον αιτούντα εγκαίρως, ώστε να συμμετάσχει στις επερχόμενες πιστοποίησης. 

Ο αιτών γίνεται υποψήφιος για συμμετοχή στις εξετάσεις, εφόσον γίνεται δεκτή η Αίτησή του από την εταιρεία και έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία τον ενημερώνει εγκαίρως, ώστε ο υποψήφιος να δηλώσει τη διαθεσιμότητά του για συμμετοχή στις επακόλουθες προγραμματισμένες εξετάσεις. 

Η εξέταση διαρκεί μία ώρα συνολικά. Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται δέκα λεπτά που δίνονται στον υποψήφιο για την όποια πιθανή υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων που αφορούν την εξέταση. 

Πληροφορίες Συστήματος

Το σύστημα απομακρυσμένης εξέτασης είναι αξιόπιστο και προσφέρει την ιδανική εμπειρία χρήστη. Το σύστημα είναι συμβατό λειτουργικό σύστημα Windows 7 και άνω. Το διαδραστικό σύστημα επιτήρησης έχει τη δυνατότητα ταυτοποίησης των υποψηφίων καθώς και αξιολόγησης της καταλληλότητας του περιβάλλοντος που επιλέγεται να διεξαχθούν οι εξετάσεις σας σύμφωνα με τις προκαθορισμένες οδηγίες. Μέσω του  ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης δίνεται δυνατότητα για διακριτική επιτήρηση των εξεταζόμενων καθώς και παροχής διευκρινίσεων σε τυχόν ερωτήσεις. 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top