Υπηρεσίες

Η iCert είναι ένας σύγχρονος φορέας πιστοποίησης με τη νομική μορφή ανωνύμου εταιρείας.

Οι βασικές της υπηρεσίες είναι οι παρακάτω:

.01

Δημιουργία και λειτουργία καινοτόμων εξεταστικών συστημάτων για την πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων.

.02

Διενέργεια εξέτασης, αξιολόγησης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων σε αντικείμενα υψηλής ζήτησης, σε διάφορα επίπεδα δυσκολίας, και στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

.03

Πιστοποίηση φυσικών προσώπων διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων επαγγελματικών κλάδων μέσα από αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες βαθμολόγησης και αξιολόγησης.

.04

Διενέργεια και/ή επιτήρηση εξετάσεων για την πιστοποίηση γνώσεων διά ζώσης ή εξ αποστάσεως.
Καλάθι αγορών
Scroll to Top