Ποιοί Είμαστε

Η iCert ιδρύθηκε με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 17024 και κατόπιν διεξαγωγής εξετάσεων με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης των υποψηφίων.
Ενωμένα χέρια

Αποστολή της iCert είναι να συμβάλλει στην πιστοποίηση ταλαντούχων υποψηφίων με σκοπό την καλύτερη δυνατή επαγγελματική τους εξέλιξη αλλά και να εξυπηρετήσει την πιστοποίηση και τη στελέχωση πρωτοπόρων επιχειρήσεων με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο πιστοποίησης, η iCert είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος επιχειρήσεων και επαγγελματιών σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και απαιτητική αγορά.

Τα έμπειρα στελέχη μας επιθυμούν να συνεισφέρουν στην πιστοποίηση επαγγελματιών διαφορετικών ιδιοτήτων που θα οδηγήσουν στην επαγγελματική αποκατάσταση και στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας.

Από την πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων και εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου έως πιστοποιήσεις στον αγροδιατροφικό τομέα και τα συστήματα περιβάλλοντος, ενέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης, με την ομάδα πιστοποίησης της iCert μπορείτε να βελτιώσετε και να πιστοποιήσετε γνώσεις και διαδικασίες ώστε να ξεχωρίσετε στον επαγγελματικό στίβο καθώς και να πραγματοποιήσετε και να ενδυναμώσετε το εταιρικό σας όραμα.

Για να μάθετε περισσότερα για την Πολιτική μας, κάντε κλικ ΕΔΩ.

Για να δείτε το έντυπο της διαδικασίας αντιμετώπισης Ενστάσεων και Παραπόνων παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.

Ο πιστοποιημένος θα πρέπει:

 1. να ενεργεί επαγγελματικά και ηθικά
 2. να επιδιώκει και να αναζητά την αναγνώριση, την ανάπτυξη και το κύρος του επαγγέλματος
 3. να αναλαμβάνει τα αντικείμενα εκείνα για τα οποία είναι πιστοποιημένος ή/και να μην χρησιμοποιεί την πιστοποίησή του σε αντικείμενο διαφορετικό από αυτό που ορίζει το σχήμα πιστοποίησης. Πολύ περισσότερο να μην αναλαμβάνει εργασίες για τις οποίες δεν έχει την ικανότητα
 4. να ενημερώνει και να μην αποκρύπτει από τους πελάτες του ή/και τους πελάτες του εργοδότη του πιθανά φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων
 5. να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία είναι εμπιστευτική, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο ή από συμφωνία με τον/τους εμπλεκόμενο/ους
 6. να μην δέχεται οποιασδήποτε μορφής πίεση (χρήματα, δώρα κτλ) από οποιονδήποτε, που θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική του κρίση
 7. να είναι δίκαια και επαγγελματική η υπηρεσία του βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια
 8. να μην δρα κατά τέτοιο τρόπο, που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να βλάψει τη φήμη του φορέα πιστοποίησης προσώπων ή τη διαδικασία πιστοποίησης και να συνεργάζεται σε κάθε προσπάθεια έρευνας όταν προκύπτει παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας
 9. να συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του εκάστοτε Σχήματος Πιστοποίησης
 10. να τηρεί πλήρες και αξιόπιστο αρχείο παραπόνων ή ενστάσεων, σχετικά με την παροχή υπηρεσίας του.
 11. να μην χρησιμοποιεί την πιστοποίηση με τέτοιο τρόπο που να φέρει το ΦΠΠ σε κατάσταση ανυποληψίας, καθώς και να μην κάνει δηλώσεις σχετικά με την πιστοποίηση, τις οποίες ο ΦΠΠ θεωρεί παραπλανητικές ή μη επιτρεπτές
 12. να διακόπτει τη χρήση όλων των ισχυρισμών του που σχετίζονται με την πιστοποίηση και οι οποίοι περιέχουν οποιαδήποτε αναφορά στο ΦΠΠ ή στην πιστοποίηση αφού έχει προηγηθεί αναστολή ή ανάκληση της πιστοποίησης, καθώς και να επιστρέφει οποιοδήποτε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από το ΦΠΠ
 13. να μην χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό που κατέχει με παραπλανητικό τρόπο.

Για να ενημερωθείτε για τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης του φορέα πατήστε ΕΔΩ.

Καλάθι αγορών
Scroll to Top