Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού στο εκπαιδευτικό αντικείμενο «Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων» ορίζεται ως το άτομο που κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να συμμετέχει αποτελεσματικά σε διαδικασίες που αφορούν στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων» αποδεικνύει τις βασικές γνώσεις που διαθέτει κάποιο άτομο ώστε να διαχειρίζεται με τον κατάλληλο τρόπο τη γνώση των τεχνολογιών πληροφορικής και να διασφαλίζει την προστασία τους.

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • συμμετοχή στο σχεδιασμό ασφαλών πολιτικών που αφορούν στα πληροφοριακά συστήματα.
  • παρακολούθηση εφαρμογής σχεδίου ασφαλείας.
  • διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων.
  • εργασία και επικοινωνία στο πλαίσιο ομάδας.

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών) ή
  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Shopping Cart
Scroll to Top