Ειδικός στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού στο εκπαιδευτικό αντικείμενο «Ειδικός στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Τομέας Ψηφιακής Τεχνολογίας)» θα ορίζεται ως το άτομο που γνωρίζει και είναι σε θέση να εφαρμόσει τις γνώσεις και στρατηγικές σχετικά με το Διαδίκτυο των πραγμάτων στον Τομέα της  Ψηφιακής Τεχνολογίας. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Ειδικός στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Τομέας Ψηφιακής Τεχνολογίας)» αποδεικνύει τις βασικές γνώσεις που διαθέτει κάποιο άτομο ώστε να διαχειρίζεται ορθά το διαδικτυακό περιβάλλον και να χρησιμοποιεί καινοτόμες υπηρεσίες για τη διαχείριση πληροφοριών.

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην αποδοτικότερη χρήση του διαδικτύου των πραγμάτων.
  • συνεργασία με άλλους ειδικούς για βέλτιστα αποτελέσματα.
  • συμβουλευτική καθοδήγηση για τις στρατηγικές που θα εφαρμοστούν.
  • επίλυση προβλημάτων που αφορούν στο αντικείμενο.

 

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

 

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών) ή
  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο ή

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Shopping Cart
Scroll to Top