Στέλεχος αξιοποίησης υπολογιστικού νέφους σε τουριστικές επιχειρήσεις

Ο κάτοχος πιστοποίησης «Στέλεχος αξιοποίησης υπολογιστικού νέφους σε τουριστικές επιχειρήσεις» ορίζεται ως το άτομο που είναι ικανό να ενσωματώσει τη χρήση του υπολογιστικού νέφους στις λειτουργίες των τουριστικών επιχειρήσεων βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση και ενισχύοντας τη συνολική απόδοση των επιχειρήσεων. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Στέλεχος αξιοποίησης υπολογιστικού νέφους σε τουριστικές επιχειρήσεις» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει κάποιο άτομο ώστε να μπορεί να εφαρμόσει και να διαχειριστεί την εφαρμογή του υπολογιστικού νέφους στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού.

 

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Παρακολούθηση της εφαρμογή των τεχνολογιών cloud.
  • Συμμετοχή στην ανάπτυξη ενός σχεδίου για την ενσωμάτωση του cloud computing στην επιχείρηση.
  • Διευκόλυνση στην εγκατάσταση και τη συντήρηση των υποδομών υπολογιστικού νέφους

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών) ή
  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Shopping Cart
Scroll to Top