Στέλεχος διαχείρισης έργων γαλάζιας οικονομίας

Κατηγορία:

Ο κάτοχος πιστοποίησης «Στέλεχος διαχείρισης έργων γαλάζιας οικονομίας» ορίζεται ως το άτομο το οποίο είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα και τις μεθόδους σχεδιασμού και υλοποίησης έργων γαλάζιας οικονομίας. Το «Στέλεχος διαχείρισης έργων γαλάζιας οικονομίας», θα μπορεί να διασφαλίσει την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου γαλάζιας οικονομίας.

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Παρακολούθηση σχεδιασμού και εκτέλεσης έργων γαλάζιας οικονομίας
  • Συμμετοχή στη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων καθορισμού του εύρους του έργου, των στόχων και των παραδοτέων
  • Συμβουλευτικός ρόλος στο συντονισμό και τη διαχείριση ομάδας  του έργου

 

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ή

  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών)

ή

  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο

ή

  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών)

ή

  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και κατ’ ελάχιστο 6 μήνες σχετική εργασιακή εμπειρία.

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

Shopping Cart
Scroll to Top