Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και επιμελητείας (logistics)

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού στο εκπαιδευτικό αντικείμενο «Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και επιμελητείας (logistics)» ορίζεται ως το άτομο που κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε εφαρμόζει τις αρχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και των Logistics. Το «Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και επιμελητείας (logistics)» θα μπορεί να ασχολείται και να διεκπεραιώνει εργασίες που αφορούν στην εφοδιαστικά αλυσίδα και στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα του συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • χρήση νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics.
  • προμήθεια και συνεργασία με προμηθευτές: ανάπτυξη στενών σχέσεων με προμηθευτές, διαχείριση συμβάσεων και διαπραγματεύσεων, επίβλεψη της ποιότητας των προμηθειών και διασφάλιση της ροής των απαιτούμενων υλικών και πόρων.
  • παρακολούθηση αποθεματικών επιπέδων.
  • συμμετοχή στην εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής και τεχνολογίας για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

 

Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών) ή
  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών) ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και κατ’ ελάχιστο 6 μήνες σχετική εργασιακή εμπειρία.
  • Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Shopping Cart
Scroll to Top