Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινοποιίας

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού στο αντικείμενο «Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινοποιίας» ορίζεται ως το άτομο που κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να εφαρμόζει τις απαιτούμενες καλλιεργητικές φροντίδες της αμπέλου με σκοπό την παραγωγή σταφυλιών, επιλέγοντας παράλληλα τα κατάλληλα στοιχεία που απαιτούνται από την επιχείρηση όσον αφορά σε εγκαταστάσεις, κατασκευές και γεωργικά μηχανήματα/ εξοπλισμό, υπό τις οδηγίες του κατάλληλου επιστήμονα (Γεωπόνου ή/και Οινολόγου). Ο «Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινοποιίας», θα μπορεί να συμβάλλει στην εφαρμογή διαδικασιών ασφάλειας και ποιότητας στην Αμπελουργία και την Οινοποιία καθώς επίσης και να διαχειρίζεται εργασίες που λαμβάνουν χώρα σε αμπελώνες και οινοποιεία. Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα του συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Συμμετοχή στις διαδικασίες οινοποίησης
  • Παραγγελία απαραίτητων προμηθειών και εξοπλισμού
  • Συμμετοχή στη διαχείριση εργασιών  που αφορούν στην ασφάλεια και στην ποιότητα σταφυλιών
  • Συμμετοχή στη διαχείριση εργασιών που αφορούν στην παραγωγή σταφυλιών (όπως για παράδειγμα είναι η επιλογή και η παραγγελία πολλαπλασιαστικού υλικού και οι καλλιεργητικές φροντίδες αμπελώνα)
  • Ενημέρωση ενδιαφερόμενων μερών (όπως για παράδειγμα επισκεπτών του οινοποιείου), σχετικά με τα προϊόντα της επιχείρησης.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Ηλικία: 18 ετών και άνω και
  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής σχολής/εκπαιδευτικού ιδρύματος με προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο με το αντικείμενο πιστοποίησης. ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πχ. Λύκειο) και άνω και εκπαίδευση/ κατάρτιση διάρκειας τουλάχιστον 60 ωρών ή 6 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε συναφές αντικείμενο. ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και εκπαίδευση/ κατάρτιση διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών ή 6 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε συναφές αντικείμενο.

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Shopping Cart
Scroll to Top