Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Περιγραφή

Ο κάτοχος της πιστοποίησης «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ορίζεται ως το άτομο που έχει τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν  ικανό να δραστηριοποιείται με τη λειτουργία και τη συντήρηση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή Γεωθερμία, Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Αιολικά Πάρκα, συγκεντρωμένη ηλιακή ακτινοβολία, Υδροηλεκτρικά Έργα και Βιομάζα.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο) ή
  • Απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και εκπαίδευση/κατάρτιση σε συναφές αντικείμενο διάρκειας τουλάχιστον 40 ωρών.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top