Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Περιγραφή

Ο κάτοχος της πιστοποίησης «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ορίζεται ως το άτομο που έχει τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν  ικανό να δραστηριοποιείται με τη λειτουργία και τη συντήρηση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή Γεωθερμία, Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Αιολικά Πάρκα, συγκεντρωμένη ηλιακή ακτινοβολία, Υδροηλεκτρικά Έργα και Βιομάζα.

 

Στις εν λόγω πιθανές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

  • Αναγνώριση διαφορετικών συστημάτων ΑΠΕ αλλά και των κύριων μερών αυτών.
  • Συμμετοχή σε διαδικασίες επισκευής συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  • Εφαρμογή χρονοδιαγράμματος εργασιών λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων ΑΠΕ.
  • Επικοινωνία και συνεργασία με άτομα της ομάδας εργασίας της εταιρείας για τη διεκπεραίωση συλλογικών έργων.
  • Εφαρμογή κανονισμών/Οδηγιών σχετικών με τη διαχείριση ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. όπως προκύπτουν από πρότυπα που τυχόν εφαρμόζει η επιχείρηση).
  • Συμμετοχή σε διαδικασίες συντήρησης συστημάτων ΑΠΕ.

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο) ή
  • Απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και εκπαίδευση/κατάρτιση σε συναφές αντικείμενο διάρκειας τουλάχιστον 40 ωρών.

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top