Υποδομές και Συστήματα Πληροφορικής και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

Ο κάτοχος της πιστοποίησης «Υποδομές και Συστήματα Πληροφορικής και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα» ορίζεται ως το άτομο που έχει τις βασικές γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να αναλύει ενεργειακά δεδομένα, να ακολουθεί συγκεκριμένες μεθοδολογίες για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των υποδομών, των πληροφοριακών και των ηλεκτρονικών συστημάτων της επιχείρησης/οργανισμού/φορέα, με όρους περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Παρακολουθεί τα θέματα χρήσης της ενέργειας, και υπολογίζει και καταγράφει την κατανάλωση της ενέργειας στα πληροφοριακά συστήματα. Συγκρίνει τις μετρήσεις με προηγούμενες καταναλώσεις, εξάγει συμπεράσματα ως προς την αύξηση ή τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ενημερώνει και προτείνει τρόπους βελτίωσης της ενεργειακής διαχείρισης. Τέλος, παρακολουθεί την αποδοτική χρήση της ενέργειας, και αξιολογεί σε βασικό επίπεδο τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο από τη χρήση των υποδομών και των πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησης/οργανισμού/φορέα.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

  • Απόφοιτος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο

*Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top