Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ασφαλούς Διακίνησης Καυσίμων

Το «Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ασφαλούς Διακίνησης Καυσίμων» αφορά εργαζομένους σε επιχειρήσεις σχετικές με τη διακίνηση και τον χειρισμό καυσίμων και έχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να αξιολογεί την υφιστάμενη κατάσταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από δραστηριότητες αυτές, αφού γνωρίζει και κατανοεί σχετικές έννοιες και βασικές νομοθετικές αρχές προστασίας του περιβάλλοντος. Γνωρίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καυσίμων, τους τρόπους και τα μέσα προστασίας κατά την επαγγελματική δραστηριότητα και είναι ικανό να αξιολογεί πιθανούς κινδύνους. Επίσης, γνωρίζει τις μορφές ρύπων που απορρέουν από τις λειτουργίες της επιχείρησης και ποιες είναι οι τεχνικές αντιμετώπισης ρύπανσης που χρησιμοποιούνται. Επιδεικνύει υψηλό αίσθημα ευθύνης και εφαρμόζει όλους τους απαραίτητους κανονισμούς ασφαλείας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος ΠΕ
  • Απολυτήριο Λυκείου όλων των Τύπων- Εκπαίδευση σε ΙΕΚ (μονοετής ή διετής) σε συναφή αντικείμενα (π.χ. Τεχνικός Ελέγχου ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης, Τεχνικός Ελέγχου Υλικών) και εξάμηνη πρακτική εξάσκηση
  • Απολυτήριο Λυκείου όλων των Τύπων- Σεμιναριακή επιμόρφωση και κατάρτιση – 1ετή κατ’ ελάχιστο εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας
  • Απολυτήριο Λυκείου όλων των Τύπων, Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο τουλάχιστον 40 ωρών και 1 χρόνο εργασιακή εμπειρία
  • Απολυτήριο Γυμνασίου όλων των Τύπων- Σεμιναριακή επιμόρφωση και κατάρτιση – 2ετή κατ’ ελάχιστο εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας
  • Απολυτήριο Δημοτικού- Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση – 3,5 έτη κατ’ ελάχιστο εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας
  • Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο τουλάχιστον 40 ωρών και 4 χρόνια σχετική εργασιακή εμπειρία

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top