Σύγχρονοι, Σχεδόν Μηδενικής Ενέργειας Επαγγελματικοί Χώροι

Ο κάτοχος της πιστοποίησης «Σύγχρονοι, σχεδόν μηδενικής ενέργειας επαγγελματικοί χώροι» ορίζεται ως το άτομο που έχει τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να μελετά, να σχεδιάζει, να μετρά, να ρυθμίζει, να ελέγχει τη χρήση της ενέργειας σε έναν επαγγελματικό χώρο και να δύναται να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που επηρεάζουν την ενεργειακή ταυτότητα και απόδοση των επαγγελματικών χώρων και κτηρίων. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Σύγχρονοι σχεδόν μηδενικής ενέργειας επαγγελματικοί χώροι» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει κάποιος ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις διαδικασίες και στους τρόπους υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των επαγγελματικών χώρων και της εξασφάλισης μηδενικής ή πολύ χαμηλής ποσότητας ενέργειας για τη λειτουργία τους.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

  • Απόφοιτος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο

*Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top