Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών

Ο σκοπός της συγκεκριμένης ειδικότητας είναι η πιστοποίηση των εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει ένας εργαζόμενος ώστε να μπορεί αφενός να  σχεδιάζει και να κατασκευάζει εύχρηστες και αλληλεπιδραστικές ιστοσελίδες, αφετέρου να δημιουργεί εφαρμογές λογισμικού (apps), με έμφαση στη διαδικτυακή τεχνολογία. Τα πιστοποιημένα στελέχη θα δραστηριοποιηθούν στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη συντήρηση ιστοσελίδων, καθώς και στην εγκατάσταση και διαχείριση πλήθους διαδικτυακών εφαρμογών και άλλων συναφών καινοτόμων τεχνολογιών. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980, τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981)

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top