Κυκλική Οικονομία

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού στην ειδικότητα «Κυκλική Οικονομία» ορίζεται ως το άτομο που κατέχει βασικές γνώσεις και θεμελιώδεις αρχές σχετικά με την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα μπορεί να κατανοεί σχεδιασμούς και στρατηγικές που αφορούν στην κυκλική οικονομία, προστατεύοντας έτσι έμμεσα και το περιβάλλον.

Το άτομο με πιστοποίηση στην «Κυκλική Οικονομία» θα μπορεί να ασχολείται και να διεκπεραιώνει βασικές εργασίες που αφορούν στην εφαρμογή εργασιών που απαιτούνται για τη μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία και να υποστηρίξει το κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο συμμετέχοντας έτσι σε ενέργειες που ανταποκρίνονται σε βιώσιμα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης. Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα του συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Υποστήριξη κυκλικών οικονομικών πρακτικών
  • Προώθηση ενεργειών με σκοπό την επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση προϊόντων.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Ηλικία: 18 ετών και άνω και
  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών) ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και εκπαίδευση/ κατάρτιση διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών σε συναφές αντικείμενο.

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Shopping Cart
Scroll to Top