Χειριστής Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου

120.00

Κατηγορία:

Η επιτυχής συμμετοχή ενός υποψηφίου στις εξετάσεις πιστοποίησης του συγκεκριμένου αντικειμένου αποδεικνύει πως διαθέτει την επάρκεια και την ικανότητα για να αναλαμβάνει τη χρήση και αξιοποίηση μιας σειράς εφαρμογών οι οποίες επιτρέπουν σε ένα σύγχρονο γραφείο την γρήγορη, εύκολη και αξιόπιστη εκτέλεση μιας σειράς από καθημερινές εργασίες και την επιτυχή ολοκλήρωση των διεργασιών που αυτό αναλαμβάνει. Οι αυτοματισμοί αυτοί στηρίζονται σε μια σειρά από καλά καθορισμένες ομάδες εφαρμογών λογισμικού τις οποίες βρίσκουμε σε κάθε γραφείο σήμερα. Οι εφαρμογές αυτές είναι:

  • Επεξεργασία κειμένου και βασικά εκδοτικά συστήματα
  • Δημιουργία παρουσιάσεων
  • Η δημιουργία και επεξεργασία λογιστικών φύλλων
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Εφαρμογές Διαδικτύου

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος Υποχρεωτικής εκπαίδευσης και άνω
  • Παρακολούθηση σχετικού σεμιναρίου τουλάχιστον 40 ωρών

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top