Χειριστής Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου

Κατηγορία:

Η επιτυχής συμμετοχή ενός υποψηφίου στις εξετάσεις πιστοποίησης του συγκεκριμένου αντικειμένου αποδεικνύει πως διαθέτει την επάρκεια και την ικανότητα για να αναλαμβάνει τη χρήση και αξιοποίηση μιας σειράς εφαρμογών οι οποίες επιτρέπουν σε ένα σύγχρονο γραφείο την γρήγορη, εύκολη και αξιόπιστη εκτέλεση μιας σειράς από καθημερινές εργασίες και την επιτυχή ολοκλήρωση των διεργασιών που αυτό αναλαμβάνει. Οι αυτοματισμοί αυτοί στηρίζονται σε μια σειρά από καλά καθορισμένες ομάδες εφαρμογών λογισμικού τις οποίες βρίσκουμε σε κάθε γραφείο σήμερα. Οι εφαρμογές αυτές είναι:

  • Επεξεργασία κειμένου και βασικά εκδοτικά συστήματα
  • Δημιουργία παρουσιάσεων
  • Η δημιουργία και επεξεργασία λογιστικών φύλλων
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Εφαρμογές Διαδικτύου

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

Ο υποψήφιος, θα πρέπει να καλύπτει ένα από τα παρακάτω:

  • Απόφοιτος Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και άνω
  • Παρακολούθηση σχετικού σεμιναρίου τουλάχιστον 40 ωρών

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top