Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού στην ειδικότητα «Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων» ορίζεται ως το άτομο που κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται εργασίες που αφορούν στην εμπορία βιολογικών προϊόντων, από το στάδιο της παραλαβής τους.

Το «Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων» θα μπορεί να ασχολείται και να διεκπεραιώνει εργασίες που αφορούν στην προώθηση βιολογικών προϊόντων, στην αναζήτηση τους και στην εμπορία τους, φροντίζοντας και για τη μεταφορά τους στα σημεία πώλησης. Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα του συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Διαχείριση εργασιών σχετικά με την προμήθεια βιολογικών προϊόντων
  • Υποστήριξη εμπορίας των βιολογικών προϊόντων
  • Παρακολούθηση αποθεματικών επιπέδων.
  • Εργασίες σχετικές με την προώθηση βιολογικών προϊόντων

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Ηλικία: 18 ετών και άνω και
  • Απόφοιτος τουλάχιστον προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πχ Λύκειο) ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και εκπαίδευση/ κατάρτιση διάρκειας τουλάχιστον 40 ωρών.

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Shopping Cart
Scroll to Top