Στέλεχος Ψηφιακών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στον Τουρισμό

Ο κάτοχος πιστοποίησης «Στέλεχος Ψηφιακών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στον Τουρισμό» ορίζεται ως το άτομο το οποίο είναι ικανό να αξιοποιήσει τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες για τη βελτίωση της εμπειρίας των τουριστών, την προώθηση του τουρισμού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις  πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Στέλεχος Ψηφιακών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στον Τουρισμό» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει κάποιο άτομο ώστε να αντιλαμβάνεται τη διαχείριση των ψηφιακών στρατηγικών ενός τουριστικού οργανισμού.

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Συμμετοχή στη διαχείριση ψηφιακών εφαρμογών.
  • Διευκόλυνση στην εφαρμογή στρατηγικών Μάρκετινγκ
  • Επικοινωνία με πελάτες και διαχείριση παραπόνων

 

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών) ή
  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών) ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και κατ’ ελάχιστο 6 μήνες σχετική εργασιακή εμπειρία.

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Shopping Cart
Scroll to Top