Στέλεχος επεξεργασίας δεδομένων στο χώρο του τουριστικού Marketing

Ο κάτοχος πιστοποίησης «Στέλεχος επεξεργασίας δεδομένων στο χώρο του τουριστικού Marketing» ορίζεται ως το άτομο το οποίο είναι ικανό να συλλέγει και να αξιοποιεί τα δεδομένα που σχετίζονται με τον τουρισμό στον τομέα του Marketing. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις  πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Στέλεχος επεξεργασίας δεδομένων στο χώρο του τουριστικού Marketing» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει κάποιο άτομο ώστε να διαχειρίζεται ορθά τις πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με το τουριστικό Marketing έτσι ώστε να μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Παρακολούθηση συλλογής δεδομένων.
  • Συμμετοχή στην οργάνωση και αποθήκευση των δεδομένων.
  • Δημιουργία αναφορών βασισμένες σε αναλυμένα δεδομένα.

 

 Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

Είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

 

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών) ή
  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών) ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και κατ’ ελάχιστο 6 μήνες σχετική εργασιακή εμπειρία.

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top