Υπεύθυνος λήψης αποφάσεων με την υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο κάτοχος πιστοποίησης «Υπεύθυνος λήψης αποφάσεων με την υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης» ορίζεται ως το άτομο το οποίο είναι ικανό να αξιοποιεί εφαρμογές και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να οδηγείται σε ασφαλείς αποφάσεις. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Υπεύθυνος λήψης αποφάσεων με την υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει ο επιτυχών προκειμένου να υποστηρίζει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και να διευκολύνει την επιτυχή/αποτελεσματική λήψη αποφάσεων με απώτερο σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση έργων.

 

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Παρακολούθηση χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης  στην ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων.
  • Συμμετοχή στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης
  • Επικοινωνία και συνεργασία με ομάδες έργων με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των δεδομένων και των αναγκών που υπάρχουν στα θέματα για τα οποία πρέπει να ληφθούν αποφάσεις

 

 Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

Είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

 

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών) ή
  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών) ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και κατ’ ελάχιστο 6 μήνες σχετική εργασιακή εμπειρία.

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top