Στέλεχος Ψηφιακού Μετασχηματισμού και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στους ΟΤΑ

Ο κάτοχος πιστοποίησης «Στέλεχος Ψηφιακού Μετασχηματισμού και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στους ΟΤΑ» ορίζεται ως το άτομο το οποίο είναι ικανό να συμβάλλει στην υποστήριξη και στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και της Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω των κατάλληλων διαδικασιών, σε περιβάλλοντα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Για το σκοπό αυτό, το άτομο αυτό αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών και κατανοεί τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών προς το κοινό και στην αύξηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των διοικητικών διαδικασιών. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις  πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Στέλεχος Ψηφιακού Μετασχηματισμού και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στους ΟΤΑ» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει το εκάστοτε άτομο ώστε να συμμετέχει ενεργά σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης και εφαρμογής  στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνητής νοημοσύνης, εντός των ΟΤΑ.

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Συμβολή στις εκάστοτε διαδικασίες υιοθέτησης των ψηφιακών καινοτομιών στις υπηρεσίες των ΟΤΑ
  • Αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.
  • Συνεργασία με προμηθευτές τεχνολογίες με σκοπό την επιτυχή επικοινωνία των σχετικών με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη, αναγκών του ΟΤΑ.

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

Είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

 

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών) ή
  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών) ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και κατ’ ελάχιστο 6 μήνες σχετική εργασιακή εμπειρία.

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top