Στέλεχος Ψηφιακών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο κάτοχος πιστοποίησης «Στέλεχος Ψηφιακών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» ορίζεται ως το άτομο το οποίο είναι ικανό να αντιλαμβάνεται τον τρόπο αξιοποίησης των ψηφιακών εφαρμογών στην παροχή υπηρεσιών και στη διαχείριση των υποθέσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις  πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Στέλεχος Ψηφιακών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει κάποιο άτομο ώστε να διαχειρίζεται ορθά τα ψηφιακά συστήματα που αφορούν σε ζητήματα εργασιών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Παρακολούθηση εκτέλεσης και την ολοκλήρωσης ψηφιακών έργων.
  • Συμμετοχή στο σχεδιασμό για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Διευκόλυνση στην υποστήριξη του προσωπικού.
  • Συμβουλευτική καθοδήγηση στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ψηφιακών τεχνολογιών.

 

 

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών) ή
  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Shopping Cart
Scroll to Top