Συνοδός Φροντίδας Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

Ο κάτοχος της πιστοποίησης «Συνοδός Φροντίδας Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων» ορίζεται ως το άτομο που διαθέτει την ικανότητα να καλύψει τις βασικές ανάγκες και να παρέχει υποστήριξη και φροντίδα σε ευπαθείς ομάδες που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Συνοδός Φροντίδας Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει κάποιος ώστε να παρέχει πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα, να υποβοηθά την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση και να υποστηρίζει το οικογενειακό περιβάλλον των επωφελούμενων.

Στα πιθανά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Επίσκεψη σε ιατρούς για συνταγογραφήσεις (περιπτώσεις ηλικιωμένων και ΑμΕΑ)
  • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών σε ευάλωτα άτομα που δεν δύναται να το κάνουν.
  • Παρασκευή φαγητού ή προμήθεια για τον εξυπηρετούμενο εφόσον αυτός/αυτή δεν δύναται να παρασκευάσει – προμηθευτεί από μόνος/μόνη του.
  • Προμήθεια ηλικιωμένων με είδη πρώτης ανάγκης αλλά και υγιεινής.
  • Καθαριότητα του σπιτιού των μη-αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων
  • Πληρωμή λογαριασμών
  • Υποστήριξη στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και η συνοδεία στη διεκπεραίωση διαδικασιών
  • Συμβουλευτική υποστήριξη προς τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ως προς την προσέγγιση που πρέπει να υιοθετήσει- π.χ. το που ή και σε ποια δομή ή υπηρεσία πρέπει να απευθύνονται ανάλογα με την περίσταση.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

  • Απόφοιτος τουλάχιστον προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο, διάρκειας τουλάχιστον 40 ωρών.

*Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top