Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές- Καλλιέργειες

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού στο αντικείμενο «Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές- Καλλιέργειες» ορίζεται ως το άτομο που κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται ζητήματα που αφορούν σε σύγχρονες πρακτικές που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή τροφίμων, όπως είναι η διαχείριση εδάφους, με σκοπό να συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών τροφίμων, στηρίζοντας παράλληλα και την γεωργική επιχείρηση στην οποία εργάζεται. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού αυτού, θα μπορεί να συμβάλλει στην εφαρμογή διαδικασιών βιοασφάλειας στον αγροτικό τομέα, καθώς επίσης και να διαχειρίζεται εργασίες που ως σκοπό έχουν την καλλιεργητική φροντίδα των φυτών αλλά και διαδικασίες εξασφάλισης ενός υγιούς περιβάλλοντος για τα αγροτικά ζώα, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη την υποστήριξη που μπορεί η επιχείρηση να λάβει από την εξέλιξη της σχετικής με τον τομέα τεχνολογίας. Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα του συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Υποστήριξη διαδικασιών που σχετίζονται με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων (όπως είναι η άρδευση).
  • Επιλογή χρήσης κατάλληλου γεωργικού μηχανήματος ανάλογα με το σκοπό/ χρήση για την οποία προορίζεται.
  • Συμμετοχή στις διαδικασίες της επιχείρησης που έχουν ως σκοπό την υποστήριξη της ευζωίας των ζώων.
  • Συνεχής ενημέρωση σχετικά με θέματα που αφορούν σε σύγχρονες γεωργικές πρακτικές.

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Ηλικία: 18 ετών και άνω και
  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής σχολής/εκπαιδευτικού ιδρύματος με προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο με το αντικείμενο πιστοποίησης. ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πχ. Λύκειο) και άνω και εκπαίδευση/ κατάρτιση διάρκειας τουλάχιστον 60 ωρών ή 6 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε ή συναφές αντικείμενο.
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και εκπαίδευση/ κατάρτιση διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών ή 6 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε συναφές αντικείμενο.

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Shopping Cart
Scroll to Top