Τεχνικός Επεξεργασίας Εικόνας, Μακέτας και Σελίδας

Ο σκοπός της πιστοποίησης στο συγκεκριμένο αντικείμενο είναι η πιστοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων και στοχευμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε πολλούς από τους βασικούς τομείς σχεδιασμού, οπτικής επικοινωνίας και παρουσίασης και ειδικά στην ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας, μακέτας και σελίδας. Ο Τεχνικός Επεξεργασίας Εικόνας, Μακέτας και Σελίδας χρησιμοποιεί κοινές εφαρμογές λογισμικού σχεδιασμού όπως το Photoshop, το InDesign και το Illustrator.

Στόχος του είναι να μεταφέρει το μήνυμα ενός πελάτη σε ένα συγκεκριμένο κοινό, με τη χρήση πολλαπλών μέσων οπτικής επικοινωνίας, εικόνες, σύμβολα, λέξεις, τυπογραφία, χρώματα, σχήματα και υφές. Συνδυάζοντας εικόνα και κείμενο σχεδιάζει λογότυπα, με σκοπό τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, διαφημίσεις, αφίσες, συσκευασίες προϊόντων, επαγγελματικές κάρτες, διαφημιστικά φυλλάδια, αφίσες, βιβλία, περιοδικά και γενικότερα οποιοδήποτε προωθητικό / διαφημιστικό υλικό που προορίζεται για εκτύπωση.

Επίσης ασχολείται με τον σχεδιασμό ιστοσελίδων (web design) και διαφημίσεων / banners με σκοπό την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980, τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981)

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top