Τεχνικός Επεξεργασίας Εικόνας, Μακέτας και Σελίδας

Ο σκοπός της πιστοποίησης στο συγκεκριμένο αντικείμενο είναι η πιστοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων και στοχευμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε πολλούς από τους βασικούς τομείς σχεδιασμού, οπτικής επικοινωνίας και παρουσίασης και ειδικά στην ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας, μακέτας και σελίδας. Ο Τεχνικός Επεξεργασίας Εικόνας, Μακέτας και Σελίδας χρησιμοποιεί κοινές εφαρμογές λογισμικού σχεδιασμού όπως το Photoshop, το InDesign και το Illustrator.

Στόχος του είναι να μεταφέρει το μήνυμα ενός πελάτη σε ένα συγκεκριμένο κοινό, με τη χρήση πολλαπλών μέσων οπτικής επικοινωνίας, εικόνες, σύμβολα, λέξεις, τυπογραφία, χρώματα, σχήματα και υφές. Συνδυάζοντας εικόνα και κείμενο σχεδιάζει λογότυπα, με σκοπό τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, διαφημίσεις, αφίσες, συσκευασίες προϊόντων, επαγγελματικές κάρτες, διαφημιστικά φυλλάδια, αφίσες, βιβλία, περιοδικά και γενικότερα οποιοδήποτε προωθητικό / διαφημιστικό υλικό που προορίζεται για εκτύπωση.

 

Επίσης ασχολείται με τον σχεδιασμό ιστοσελίδων (web design) και διαφημίσεων / banners με σκοπό την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο.

 

Ο Τεχνικός Επεξεργασίας Εικόνας, Μακέτας και Σελίδας είναι υπεύθυνος για:

  • τη μελέτη και το σχεδιασμό από την αρχική σύλληψη της ιδέας, έως την αποπεράτωση του έργου,
  • τη διαμόρφωση και γενικότερα την αισθητική επιμέλεια κάθε είδους εκτυπωτικής εργασίας,
  • τη διαμόρφωση εργασιών που πρόκειται να δημοσιευθούν σε πολυμεσική εφαρμογή.

Εργάζεται στην παραγωγή διαφόρων εκδοτικών ή διαφημιστικών επιχειρήσεων, ή Υπουργείων και άλλων δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων, σε εκδοτικούς οίκους, σε εργαστήρια εκτυπώσεων, σε εφημερίδες, περιοδικά και στην τηλεόραση. Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να διατηρεί ατομικό γραφείο και εργαστήριο γραφικών τεχνών.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980, τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981)

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top