Υπάλληλος Λογιστηρίου με γνώσεις Μηχανοργάνωσης

Κατηγορία:

Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Υπάλληλος Λογιστηρίου με γνώσεις Μηχανοργάνωσης» αποδεικνύει τις βασικές γνώσεις που δύναται να διαθέτει ένας υπάλληλος λογιστηρίου, σε οποιαδήποτε θέση του ανατεθεί, στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος. Ο Υπάλληλος Λογιστηρίου έχει την ευθύνη για την ορθή απεικόνιση των οικονομικών συναλλαγών της επιχείρησης στα λογιστικά της βιβλία, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα και έγκυρα όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Βασική προϋπόθεση για την ανάθεση εργασιών σε έναν υπάλληλο λογιστηρίου αποτελεί η εξοικείωσή του με όλους τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν και η συνεχής παρακολούθηση των φορολογικών εξελίξεων. Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν την τήρηση και παρακολούθηση των λογιστικών αρχείων με τη βοήθεια Η/Υ, την ανάλυση και τον έλεγχο των οικονομικών δεδομένων, τη συμπλήρωση και υποβολή φορολογικών εντύπων στις ψηφιακές πλατφόρμες της Α.Α.Δ.Ε., τη δημιουργία και κατάθεση προτάσεων για τη βελτίωση των γενικών λογιστικών διαδικασιών.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

  • Απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981)

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top