Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου

Κατηγορία:

Ο σκοπός της συγκεκριμένης πιστοποίησης είναι η επιβεβαίωση των εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την ανάληψη, οργάνωση και καλύτερη διαχείριση ενός έργου. Σύμφωνα με την ESCO (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), οι υπεύθυνοι και τα στελέχη διαχείρισης έργων διασφαλίζουν ότι ένα έργο ολοκληρώνεται εγκαίρως, εντός προϋπολογισμού και ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι του. Επιβλέπουν το έργο, διαχειρίζονται τους ανθρώπινους πόρους, διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούνται οι πιο αποτελεσματικοί πόροι και ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι ικανοποιημένα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top