Χειριστής ψηφιακών τεχνολογιών στον Παράκτιο Τουρισμό

Ο κάτοχος πιστοποίησης «Χειριστής ψηφιακών τεχνολογιών στον Παράκτιο Τουρισμό» ορίζεται ως το άτομο το οποίο είναι ικανό να κατανοεί την αποτελεσματική και καινοτόμα διαχείριση των τουριστικών δραστηριοτήτων σε παράκτιες περιοχές, με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις  πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Χειριστής ψηφιακών τεχνολογιών στον Παράκτιο Τουρισμό» αποδεικνύει τις γνώσεις που κατέχει κάποιο άτομο ώστε να παρέχεται αειφόρος και εξατομικευμένη εμπειρία στους τουρίστες των παράκτιων περιοχών.

 

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Παρακολούθηση εφαρμογής ψηφιακών τεχνολογιών στον Τομέα του Τουρισμού.
  • Συμμετοχή στη διαχείριση Ψηφιακής Υποδομής
  • Υποστήριξη πελατών παράκτιου τουρισμού στην αντιμετώπιση προβλημάτων

 

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών) ή
  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο

 

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Shopping Cart
Scroll to Top