Νομικά και ηθικά ζητήματα στη Χρήση και Εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο κάτοχος πιστοποίησης «Νομικά και ηθικά ζητήματα στη Χρήση και Εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης» ορίζεται ως το άτομο που είναι ικανό να αναγνωρίζει τα ζητήματα που προκύπτουν από την ευρεία χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, και αφορούν σε αντίστοιχες ρυθμίσεις σε νομικό και ηθικό επίπεδο . Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Νομικά και ηθικά ζητήματα στη Χρήση και Εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει το άτομο αναφορικά με τα νομικά και ηθικά ζητήματα που αναδύονται από την ένταξη των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Προσδιορισμός επιπτώσεων από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Ενημέρωση σχετικά με αναδυόμενα νομικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.
  • Συνεργασία για την ανάπτυξη πολιτικών και δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών για ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Συμμετοχή στο σχεδιασμό στρατηγικών για τον μετριασμό των εντοπισμένων κινδύνων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης.

 

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών) ή
  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Shopping Cart
Scroll to Top