Στέλεχος Εκπαιδευτικού Τουρισμού

Ο κάτοχος πιστοποίησης «Στέλεχος Εκπαιδευτικού Τουρισμού» ορίζεται ως το άτομο το οποίο είναι ικανό να αναλαμβάνει διάφορα καθήκοντα που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση τουριστικών προγραμμάτων με εκπαιδευτική εστίαση. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Στέλεχος Εκπαιδευτικού Τουρισμού» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει κάποιο άτομο ώστε να συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων εκπαιδευτικού τουρισμού.

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Συνεργασία με άλλα άτομα στην ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαιδευτικού τουρισμού.
  • Παρακολούθηση προωθητικών ενεργειών και της αποτελεσματικότητάς τους.
  • Συνεχής ενημέρωση για τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο χώρο του Εκπαιδευτικού Τουρισμού.

 

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών) ή
  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Shopping Cart
Scroll to Top