Στέλεχος Επιχειρήσεων Θεματικού Τουρισμού

Κατηγορία:

Η ειδικότητα «Στέλεχος Επιχειρήσεων Θεματικού Τουρισμού» αφορά τα στελέχη που δραστηριοποιούνται στο τομέα των θεματικών τουριστικών επιχειρήσεων και αντίστοιχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η επιτυχής συμμετοχή ενός υποψηφίου στις εξετάσεις πιστοποίησης του συγκεκριμένου αντικειμένου αποδεικνύει πως διαθέτει τις απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να υποστηρίζει τη διοίκηση στην επίτευξη των στόχων της κάθε επιχείρησης, που εκτείνει το ενδιαφέρον της και προωθεί το τουριστικό της προϊόν εντός του παραπάνω πλαισίου. Το «Στέλεχος Επιχειρήσεων Θεματικού Τουρισμού» υποστηρίζει την εφαρμογή επιστημονικών και διοικητικών μεθόδων και πρακτικών στην παραγωγή, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων, τον οικονομικό προγραμματισμό και την οικονομική δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης. Υποστηρίζει τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων της τουριστικής επιχείρησης. Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών Η/Υ στον τουρισμό. Ακόμα οφείλει να γνωρίζει να εκμεταλλεύεται και να διαχειρίζεται τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και δυνατότητες που έχουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον θεματικό τουρισμό.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980, τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981)

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top