Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου

Κατηγορία:

Ο Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου είναι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας που παρέχει υποστηρικτική διοικητική εργασία στο σύνολο ενός τουριστικού γραφείου, με σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο, προκειμένου να συντονίσει, συστηματοποιήσει και οργανώσει τις διοικητικές λειτουργίες του γραφείου. Η επιτυχής συμμετοχή ενός υποψηφίου στις εξετάσεις πιστοποίησης του συγκεκριμένου αντικειμένου αποδεικνύει πως διαθέτει την επάρκεια και τις γνώσεις να εξυπηρετήσει τις πολυποίκιλες ανάγκες των πελατών του, όπως και να µπορεί να παρέχει τις απαραίτητες για τον πελάτη πληροφορίες.

Ενδεικτικά πληροφορεί για δρομολόγια και ναύλους μεταφορικών μέσων, για τιμές και άλλα χρήσιμα στοιχεία για διαμονή σε ξενοδοχείο, κρουαζιέρες και άλλες τουριστικές υπηρεσίες, διοργανώνει εκδρομές και αντιπροσωπεύει και προμηθεύει τουριστικές υπηρεσίες σε άλλους τουριστικούς πράκτορες και τουριστικούς επαγγελματίες.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το στάδιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό έως το 1980 ή τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981)

*Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top