Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου

120.00

Κατηγορία:

Ως Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Ξενοδοχείου ορίζεται ο εργαζόμενος που διεκπεραιώνει σωστά και έγκαιρα τις εργασίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη, στους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας – διαμονής των ξενοδοχείων, προκειμένου να συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διασφάλιση της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας τους, για την εκπλήρωση των στόχων αποδοτικής λειτουργίας της επιχείρησης στα πλαίσια των εκάστοτε ισχυόντων κανονισμών, πολιτικών, μεθόδων και διαδικασιών που εφαρμόζονται απ’ αυτή. Το Τμήμα Υποδοχής/Εξυπηρέτησης πελατών ενός ξενοδοχείου, είναι ένα νευραλγικό κομμάτι της επιχείρησης. Πέρα από την πρώτη εικόνα που δημιουργεί στον επισκέπτη, αναλαμβάνει ουσιαστικά πλήθος εργασιών. Διαχειρίζεται τις κρατήσεις και συντονίζει τη λειτουργία όλης της μονάδας σε σχέση με την κινητικότητα της πελατείας. Η επιτυχής συμμετοχή ενός υποψηφίου στις εξετάσεις πιστοποίησης του συγκεκριμένου αντικειμένου αποδεικνύει πως διαθέτει την επάρκεια και την ικανότητα για να αναλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω καθήκοντα:

 

 • Επιτέλεση όλων των εργασιών για το «τσεκ ιν» και το «τσεκ άουτ»
 • Διαχείριση διαδικτυακών και τηλεφωνικών κρατήσεων
 • Ενημέρωση πελατών για τις μεθόδους πληρωμής και επαλήθευση των στοιχείων της πιστωτικής τους κάρτας
 • Εγγραφή πελατών στο Βιβλίο Πόρτας, συλλέγοντας τα απαραίτητα στοιχεία (όπως στοιχεία επικοινωνίας και ακριβείς ημερομηνίες της διαμονής τους)
 • Καλωσόρισμα πελατών κατά την άφιξή τους και παραχώρηση δωματίων
 • Ενημέρωση πελάτων για τον τόπο και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των πελάτων.
 • Παροχή πληροφοριών για το ξενοδοχείο, τα διαθέσιμα δωμάτια, τις τιμές και τις παροχές
 • Ανταπόκριση σε παράπονα πελατών με έγκαιρο και επαγγελματικό τρόπο
 • Επικοινωνία με τις καμαριέρες, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα δωμάτια είναι καθαρά, τακτοποιημένα και πλήρως εξοπλισμένα για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών
 • Επιβεβαίωση ομαδικών κρατήσεων και πραγματοποίηση διευθετήσεων για εξατομικευμένες υπηρεσίες για πελάτες VIP και συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις, όπως προσκεκλημένους γάμων
 • Πώληση επιπρόσθετων παροχών και υπηρεσιών, ανάλογα με την περίπτωση
 • Τήρηση ενημερωμένων αρχείων κρατήσεων και πληρωμών

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980, τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top