Στέλεχος υποστήριξης επιχειρηματικότητας σε περιβάλλοντα Κυκλικής Οικονομίας, Βιοοικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο κάτοχος πιστοποίησης «Στέλεχος υποστήριξης επιχειρηματικότητας σε περιβάλλοντα Κυκλικής Οικονομίας, Βιοοικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης» ορίζεται ως το άτομο το οποίο είναι ικανό να αντιλαμβάνεται πλήρως το περιεχόμενο των όρων κυκλική οικονομία, βιοοικονομία και βιωσιμότητα και να κατανοεί τον τρόπο και τα μέσα που οι αρχές τους ενσωματώνονται στον επιχειρηματικό κλάδο. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις  πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Στέλεχος υποστήριξης επιχειρηματικότητας σε περιβάλλοντα Κυκλικής Οικονομίας,  Βιοοικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει κάποιος ώστε να είναι ικανό στέλεχος μιας επιχείρησης που ενστερνίζεται τις αρχές της αειφορίας και έχει υιοθετήσει πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Ενημέρωση ενδιαφερομένων σχετικά με τις αρχές και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης επιχειρηματικότητας σε περιβάλλοντα Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  • Συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη επιχειρηματιών με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας.
  • Διευκόλυνση των συνδέσεων μεταξύ επιχειρηματιών, εμπειρογνωμόνων του κλάδου και επενδυτών για την προώθηση της συνεργασίας και της πρόσβασης σε πόρους.
  • Συμμετοχή στη βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών ώστε να στοχεύουν στην αειφορία.

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών) ή
  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Shopping Cart
Scroll to Top