Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ

Κατηγορία:

H επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης του «Στελέχους Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ» αποδεικνύει τις βασικές γνώσεις και τις δεξιότητές που πρέπει να διαθέτει ένα στέλεχος ώστε να μπορεί να διαχειριστεί το ψηφιακό μάρκετινγκ μιας επιχείρησης.

Επιπλέον, δύναται να υλοποιήσει και να υποστηρίξει την αποτελεσματική και την αποδοτική λειτουργία του ψηφιακού μάρκετινγκ μιας επιχείρησης, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της. Το Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ έχει την ευθύνη για την ολοκληρωμένη προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας επιχείρησης μέσω του διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τις απαραίτητες μορφές του ψηφιακού μάρκετινγκ όπως είναι η Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης, τα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης κ.α.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980, τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top