Στέλεχος Λιανικής Πώλησης

Κατηγορία:

Ως «πωλητή» ορίζουμε τον υπάλληλο εμπορικού καταστήματος που εξυπηρετεί τους πελάτες, δείχνοντας τους τα προϊόντα και δίνοντάς τους σχετικές πληροφορίες (Μπαμπινιώτης Γ. (1998), Λεξικό Νεοελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., Αθήνα σελ. 1540). Στην ελληνική αγορά εργασίας ο πλέον γνωστός όρος που περιγράφει το συγκεκριμένο επάγγελμα είναι «Πωλητής προϊόντων» όρος ο οποίος περιλαμβάνει όλο το εύρος των προς πώληση προϊόντων. Η επιτυχής συμμετοχή ενός υποψηφίου στις εξετάσεις πιστοποίησης του συγκεκριμένου αντικειμένου αποδεικνύει πως διαθέτει την επάρκεια και την ικανότητα για να ασχολείται με την πώληση των προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών με σκοπό τη διατήρηση των υφιστάμενων πελατών και τη δημιουργία νέων. Σκοπός του Στελέχους Λιανικής Πώλησης είναι η πληροφόρηση και η επεξήγηση του προς πώληση προϊόντος στον καταναλωτή και τελικώς η ίδια η πώληση. Με άλλα λόγια αν θεωρήσουμε ότι η πώληση αποτελεί την κορύφωση της όλης διαδικασίας διάθεσης προϊόντων, το Στέλεχος Λιανικής Πώλησης ασχολείται με την ολοκλήρωση της εμπορικής δραστηριότητας. Τα στελέχη λιανικής πώλησης ασχολούνται με την πώληση μιας ευρείας γκάμας προϊόντων σε καταστήματα που ανήκουν στον κλάδο της λιανικής πώλησης και απευθύνονται κατά βάση στο ευρύ κοινό. Τα στελέχη λιανικής πώλησης, παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο για την επιβίωση και την ευημερία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται για πολλούς λόγους μεταξύ των οποίων σημαντικότεροι είναι ότι:

  • Συνδέουν την επιχείρηση με τους πελάτες της.
  • Αποτελούν την εικόνα αλλά και τα αισθητήρια όργανα της επιχείρησης.
  • Υπηρετούν την τελική διαδικασία της διαδρομής του προϊόντος από την παραγωγή στον καταναλωτή

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης

    • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης και άνω

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top