Πωλητής Λιανικής Τοπικών Προϊόντων Αγροδιατροφής & Γαστρονομίας

Κατηγορία:

«Πωλητής λιανικής Τοπικών Προϊόντων Αγροδιατροφής και Γαστρονομίας» είναι ο υπάλληλος εμπορικού καταστήματος ή τμήματος εμπορικού καταστήματος που εμπορεύεται τοπικά προϊόντα αγροδιατροφής και γαστρονομίας, ο οποίος εξυπηρετεί τους πελάτες, δείχνοντάς τους τα προϊόντα και παρέχοντας κάθε πληροφορία σχετικά με αυτά». Η επιτυχής συμμετοχή ενός υποψηφίου στις εξετάσεις πιστοποίησης του συγκεκριμένου αντικειμένου αποδεικνύει πως διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες ώστε να ολοκληρώνει την εμπορική δραστηριότητα που αφορά προϊόντα διατροφής και συγκεκριμένα τοπικά προϊόντα αγροδιατροφής και γαστρονομίας και να:

  • Εξυπηρετεί τους πελάτες στον χώρο της επιχείρησης λιανικής πώλησης.
  • Διεκπεραιώνει τις παραγγελίες.
  • Χειρίζεται αιτήματα και παράπονα πελατών.
  • Υποστηρίζει τη δημιουργία, τη διατήρηση και την επέκταση του πελατολογίου της επιχείρησης.
  • Επιμελείται την εικόνα της επιχείρησης.
  • Παρακολουθεί και ελέγχει την κίνηση, την επάρκεια, την αρτιότητα των προϊόντων της επιχείρησης λιανικής πώλησης.
  • Ολοκληρώνει τη διαδικασία πώλησης.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το στάδιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό έως το 1980 ή τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top