Διαχειριστής e-commerce για τοπικά προϊόντα

Κατηγορία:

Ο κάτοχος της πιστοποίησης «Διαχειριστής e-commerce για τοπικά προϊόντα» ορίζεται ως το άτομο που γνωρίζει τις μεθόδους, τα εργαλεία και τις καλές πρακτικές για την προώθηση των εκάστοτε τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων (π.χ. ελαιόλαδο, συσκευασμένα τρόφιμα, προϊόντα χειροτεχνίας κ.α.), μέσω διαδικτύου και ηλεκτρονικών καταστημάτων ή και marketplaces. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Διαχειριστής e-commerce για τοπικά προϊόντα» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει κάποιος ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην διαχείριση ενός ηλεκτρονικού εμπορικού καταστήματος και της πώλησης τοπικών προϊόντων μέσω αυτού.

Στα πιθανά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται:

  • Ενασχόληση με την παροχή ή την πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου.
  • Σύνταξη των καταλόγων και των ειδικών περιγραφών των προϊόντων.
  • Παρακολούθηση της πορείας των παραγγελιών.
  • Παροχή υπηρεσιών προσωπικής πληροφόρησης στους πελάτες.
  • Διασφάλιση της ασφάλειας των διαδικτυακών συναλλαγών μέσα από κατάλληλες ηλεκτρονικές διασυνδέσεις.
  • Συμμετοχή στην εφαρμογή των τεχνικών προώθησης των ηλεκτρονικών πωλήσεων.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981).

*Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top