Υπεύθυνος Συστημάτων Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ενεργειακής Κατανάλωσης Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού στο εκπαιδευτικό αντικείμενο «Υπεύθυνος Συστημάτων Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ενεργειακής Κατανάλωσης Δημοτικών Κτιρίων και  Εγκαταστάσεων» θα ορίζεται ως το άτομο που θα γνωρίζει τους τρόπους και τα κατάλληλα συστήματα ώστε να είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και διαχείριση της κατανάλωσης ενεργειακών πόρων σε δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Υπεύθυνος Συστημάτων Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ενεργειακής Κατανάλωσης Δημοτικών Κτιρίων και  Εγκαταστάσεων» αποδεικνύει τις βασικές γνώσεις που διαθέτει κάποιο άτομο ώστε να ασχολείται με την ενεργειακή κατανάλωση των δημοτικών κτιρίων και  εγκαταστάσεων.

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων
  • συμμετοχή στη χρήση συστημάτων παρακολούθησης
  • διατήρηση αρχείων – αναφορών

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών) ή
  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Shopping Cart
Scroll to Top