Στέλεχος υποστήριξης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στον Τουρισμό

Ο κάτοχος πιστοποίησης «Στέλεχος υποστήριξης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στον Τουρισμό» ορίζεται ως το άτομο το οποίο είναι ικανό να κατανοεί πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που ενισχύουν τις ταξιδιωτικές και τουριστικές εμπειρίες. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Στέλεχος υποστήριξης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στον Τουρισμό» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει κάποιο άτομο ώστε να διαχειρίζεται ορθά τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα του τουρισμού.

 

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Έρευνα σχετικά με τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και τις πιθανές εφαρμογές της στον τουρισμό
  • Υποστήριξη στην ικανοποίηση των πελατών στον τομέα του Τουρισμού
  • Προσδιορισμός καινοτόμων τρόπων εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό τη βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας
  • Επικοινωνία με το τμήμα του marketing με σκοπό την καλύτερη δυνατή προώθηση του τουριστικού προϊόντος

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

Είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

 

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών) ή
  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών) ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και κατ’ ελάχιστο 6 μήνες σχετική εργασιακή εμπειρία.

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top