Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce)

Κατηγορία:

H πιστοποίηση στο αντικείμενο του «Ειδικού Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου» αποδεικνύει τις βασικές γνώσεις και τις δεξιότητές που πρέπει να διαθέτει ένας εργαζόμενος ώστε να απασχοληθεί στον τομέα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, να οριστεί υπεύθυνος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, E-commerce Manager ή σε άλλο σχετικό ρόλο.

Ο υπεύθυνος Ηλεκτρονικού Εμπορίου έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και τη διοίκηση ενός συστήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Κατανοεί τις δυνατότητες αλλά και τις προκλήσεις του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και προτείνει το κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο για τις ανάγκες τις επιχείρησης. Επιλέγει τις κατάλληλες τεχνολογίες, μηχανισμούς και εργαλεία. Προτείνει εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου τόσο για την ανάπτυξη λιανικών πωλήσεων όσο και συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Συντονίζει το Μάρκετινγκ και τη Διαφήμιση για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και κατευθύνει εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες τις επιχείρησης. Επιβλέπει τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών καθώς και τα συστήματα ασφαλείας. Φροντίζει για την διαχείριση των παραγγελιών και την απόδοση του συστήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Τέλος φροντίζει για την επιλογή των κατάλληλων συνεργατών και τη διοίκηση του σχετικού προσωπικού υποστήριξης του συστήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

  • Απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981)

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top