Στέλεχος Multilingual Call Center για τη διαχείριση θαλάσσιων μεταφορών

Κατηγορία:

Ο κάτοχος πιστοποίησης «Στέλεχος Multilingual Call Center για τη διαχείριση θαλάσσιων μεταφορών» ορίζεται ως το άτομο το οποίο είναι ικανό να ανταποκριθεί στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών επικοινωνίας, υποστήριξης και οργάνωσης στον χώρο των  θαλάσσιων μεταφορών, εντός ενός πολύγλωσσου περιβάλλοντος. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Στέλεχος Multilingual Call Center για τη διαχείριση θαλάσσιων μεταφορών» αποδεικνύει τις γνώσεις που κατέχει κάποιο άτομο σχετικά με τη θαλάσσια βιομηχανία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, καθώς και την εταιρική πολιτική ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών.

 

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Καταχώρηση στοιχείων επικοινωνίας πελατών
  • Παροχή πληροφοριών για τις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών
  • Υποστήριξη πελατών
  • Συμμετοχή στην αντιμετώπιση προβλημάτων/ ανταπόκριση σε παράπονα πελατών

 

 Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

Είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

 

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ή

  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών)

ή

  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο

ή

  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών)

ή

  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και κατ’ ελάχιστο 6 μήνες σχετική εργασιακή εμπειρία.
Shopping Cart
Scroll to Top