Τεχνικές Συντήρησης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

Κατηγορία:

Ο κάτοχος πιστοποίησης «Τεχνικές Συντήρησης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων» ορίζεται ως το άτομο το οποίο είναι ικανό να κατανοεί πλήρως τις τεχνικές συντήρησης και διάγνωσης που απαιτούνται για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης και μακροζωίας των ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και τα διάφορα συστήματα φόρτισης. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις  πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Τεχνικές Συντήρησης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει κάποιο άτομο ώστε να διαχειρίζεται με ορθό τρόπο, ζητήματα σχετικά με τις τεχνικές συντήρησης των συστημάτων και εξαρτημάτων των  ηλεκτρικών οχημάτων.

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Παρακολούθηση κατάστασης συστημάτων των ηλεκτροκίνητων οχημάτων
  • Συμμετοχή στη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων
  • Συμμετοχή στη συντήρηση των οχημάτων
  • Επιθεώρηση συστήματος φόρτισης

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ή

  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών)

ή

  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο

ή

  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών)

ή

  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και κατ’ ελάχιστο 6 μήνες σχετική εργασιακή εμπειρία.

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

Shopping Cart
Scroll to Top