Τεχνίτης Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Τοποθέτησης Και Εμπορίας Υαλοπινάκων

150.00

Κατηγορία:

Η επιτυχής συμμετοχή ενός υποψηφίου στις εξετάσεις πιστοποίησης του συγκεκριμένου αντικειμένου αποδεικνύει πως διαθέτει την επάρκεια και την ικανότητα για να κατεργάζεται επίπεδους υαλοπίνακες για την κατασκευή και τοποθέτηση παραθύρων, υάλινων προσόψεων, υαλόθυρων και άλλων κατασκευών από γυαλί που αφορούν στην εξωτερική προστασία και εμφάνιση, καθώς και την εσωτερική διαρρύθμιση και διακόσμηση ενός κτιρίου ή μιας οικοδομής. Ακόμα μεταποιεί, κατασκευάζει και εφαρμόζει γυάλινα στοιχεία κτιρίου ή μίας οικοδομής, όπως πόρτες, παράθυρα, προσόψεις, μπαλκόνια, σκάλες, στέγαστρα καθώς και εσωτερικά χωρίσματα χώρων ή άλλα γυάλινα αντικείμενα όπως τραπέζια, νεροχύτες κλπ. Συντηρεί, αντικαθιστά και αναμορφώνει τις κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες ασφάλειας, προστασίας, εμφάνισης και λειτουργικότητας των χώρων ενός κτιρίου ή μίας οικοδομής.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος ΠΕ
  • Λύκειο και ΙΕΚ συναφούς ειδικότητας και 2 έτη εργασιακής εμπειρίας
  • Απόφοιτος γενικού λυκείου και 1 έτος εργασιακή εμπειρία και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
  • ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου, ΤΕΛ και 3 έτη εργασιακή εμπειρία και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
  • Απόφοιτος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση τουλάχιστον 40 ωρών πάνω στο αντικείμενο.
  • ΤΕΣ ή μεταγυμνασιακό ΙΕΚ ειδικότητας τεχνίτη δομικών έργων, αλουμινίου και σιδήρου και 4 έτη εργασιακή εμπειρία και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 5ετή εργασιακή εμπειρία

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top