Τεχνίτης Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Τοποθέτησης Και Εμπορίας Υαλοπινάκων

Κατηγορία:

Ο κάτοχος της πιστοποίησης «Τεχνίτης επεξεργασίας, μεταποίησης τοποθέτησης και εμπορίας υαλοπινάκων» διαθέτει τις βασικές γνώσεις  επεξεργασίας υαλοπινάκων, γνωρίζει τις απαιτούμενες ενέργειες για την κατασκευή και τοποθέτηση παραθύρων, υάλινων προσόψεων, υαλοθύρων και άλλων κατασκευών από γυαλί που αφορούν στην εξωτερική προστασία και εμφάνιση, καθώς και την εσωτερική διαρρύθμιση και διακόσμηση ενός κτιρίου ή μιας οικοδομής.

Είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα είδη του γυαλιού και τις ιδιότητες του και τι εξοπλισμός χρειάζεται για την μεταποίηση και κατασκευή γυάλινων στοιχείων κτιρίου ή μίας οικοδομής, όπως πόρτες, παράθυρα, προσόψεις καθώς και εσωτερικά χωρίσματα χώρων ή άλλα γυάλινα αντικείμενα κλπ.

Γνωρίζει επίσης τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας που εφαρμόζονται στην συντήρηση και αντικατάσταση των κατασκευών.

Πιθανά Εργασιακά Καθήκοντα ενδέχεται να είναι να:

  • οργανώνει τη συνεργασία με τους εξωτερικούς συνεργάτες
  • χειρίζεται εργαλεία χειρός
  • επεξεργάζεται υαλοπίνακες
  • βάζει σε λειτουργία σχετικούς μηχανισμούς
  • μετράει κουφώματα και ανοίγματα.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος τουλάχιστον μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πχ Λύκειο) ή
  • Συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους ή
  • Κατάρτιση σε συναφές αντικείμενο τουλάχιστον 40 ωρών

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top