Τεχνικές επεξεργασίας ξύλου στην τέχνη της ξυλοναυπηγικής

Κατηγορία:

Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Τεχνικές επεξεργασίας ξύλου στην τέχνη της ξυλοναυπηγικής» αποδεικνύει τις θεωρητικές γνώσεις που διαθέτει το άτομο που ασχολείται με την τέχνη της ξυλοναυπηγικής. Γνωρίζει τα μέρη ενός ξύλινου σκάφους, τα είδη των σκαφών, καθώς και τις βασικές τεχνικές σχεδιασμού, κατασκευής και επισκευής αυτών. Γνωρίζει επίσης τις εργασίες που εκτελούνται στα ναυπηγεία («ταρσανάδες/καρνάγια») και είναι σε θέση να διακρίνει τα είδη της ναυπηγικής ξυλείας και σε ποια μέρη του σκάφους εφαρμόζονται.

Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αφορά και στον μοντελισμό ξύλινων παραδοσιακών σκαφών και την κατασκευή μινιατουρών.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top